Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач кабінету", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; норми, стандарти, гранично допустимі концентрації, інструкції та інші нормативно-технічні документи до виконання аналітичних робіт; устаткування лабораторії, правила його технічної експлуатації; методи апробації нових методик хімічного аналізу, випробування, способи атестації приладів і устаткування; програми підвищення кваліфікації кадрів з питань застосування засобів хімізації сільського господарства; питання матеріального забезпечення і фінансування кабінету; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час роботи з пестицидами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою агрохімічного кабінету. Забезпечує відбір і підготовку проб ґрунту, кормів, продукції рослинництва, мінеральних і органічних добрив, вапнякових матеріалів та іншої хімічної продукції, яку постачають сільському господарству. Організовує проведення ґрунтової, тканинної і листкової діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур з метою з'ясування потреби і коригування доз добрив під час основного внесення і підживлення, визначення вмісту нітратів, нітритів та їх сполук у кормах і сільськогосподарській продукції. Контролює забруднення ґрунтів, кормів і рослинної продукції шкідливими домішками тощо. Контролює визначення якості мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів, кормових добавок і консервантів. Організовує визначення в кормах і продукції рослинництва масової частки гігроскопічної та загальної вологи каротину, сирої клітковини, сирого жиру, азоту, фосфору, кальцію вуглеводнів, мікроелементів, амінокислот і вітамінів. Забезпечує проведення аналізу одержуваних хімічних засобів захисту рослин, протруювачів насіння, регуляторів росту рослин. Здійснює апробацію нових методик хімічного аналізу, стандартів, методів випробування, способів атестації приладів і устаткування. Організовує вивчення і упровадження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду із хімізації сільськогосподарського виробництва. Організовує навчання фахівців і механізаторів з питань застосування засобів хімізації сільського господарства. Забезпечує своєчасне і правильне складання звітності про роботу агрохімічного кабінету. Керує діяльністю працівників агрохімічного кабінету. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.