Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Начальник випробувальної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; основні положення державного сортовипробування; методики оцінки якості і технологію зберігання й переробки зернових, овочевих, плодових, технічних та інших сільськогосподарських культур; чинні стандарти та основні види показників якості сортів і методи їх контролю; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, аналіз господарської діяльності; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю випробувальної станції і відповідає за роботу з оцінки якості випробуваних сортів зернових, технічних, кормових, овочевих, плодових та інших культур. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань діяльності станції. Здійснює керівництво роботами з оцінки якості сортів різних сільськогосподарських культур. Забезпечує визначення борошномельних, хлібопекарських, круп'яних, пивоварних, консервних та інших якостей. На підставі проведених аналізів затверджує висновок про ступінь придатності культури даного сорту як сировини для переробних галузей промисловості. Забезпечує ефективне використання основних засобів і лабораторного устаткування, необхідні умови праці. Координує роботу фахівців і служб станції. Добирає і розставляє кадри робітників і фахівців. Проводить організаційну та виховну роботу в колективі станції. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників, навчання безпечним методам роботи. Забезпечує ведення обліку і звітності за встановленими формами. Спільно із фахівцями впроваджує передовий досвід з оцінки якості сортів різних сільськогосподарських культур. Затверджує заявки на матеріально-технічні засоби, спецодяг тощо. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.