Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Керуючий дільницею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; технологію сільськогосподарського виробництва; досягнення науки, вітчизняний та зарубіжний досвід сільськогосподарського виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; чинні положення з оплати праці і основи її нормування; чинні стандарти на сільськогосподарську продукцію; земельне і трудове законодавство; правила експлуатації і можливості застосування сучасних ПЕОМ; трудове законодавство; правила і норми охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавство з охорони навколишнього природного середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці. Бере участь у розробленні бізнес-планів, планових завдань з виробництва і продажу сільськогосподарських продуктів і забезпечує їх виконання. Забезпечує проведення заходів з ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва. Вивчає і впроваджує вітчизняний та зарубіжний досвід вирощування сільськогосподарської продукції, упроваджує інтенсивні технології виробництва в галузях, підпорядкованих дільниці, науково обґрунтованих систем добрив, з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці і підвищення її ефективності. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, ефективне застосування чинного положення з оплати праці. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності про господарську діяльність дільниці. Бере участь в організації підготовки і підвищенні кваліфікації кадрів. Організовує житлово-побутове обслуговування працівників. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.