Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Заготівельник продуктів і сировини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила закупівлі продуктів та сировини; якісні їх ознаки; збирання і здавання вторинної сировини підприємствами та організаціями; правила, порядок збирання та здавання дикорослої лікарсько-рослинної сировини й харчових відходів; правила розрахунку за заготовлені продукти та сировину; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Закуповує сільськогосподарські та інші продукти й сировину в населення. Організовує збирання і здавання на заготівельні пункти вторинної сировини, яка утворюється на підприємствах, у закладах та організаціях. Збирає і здає дикорослу лікарсько-рослинну сировину. Організовує збирання і здавання харчових відходів тваринницьким відгодівельним підприємствам. Проводить роз'яснювальну роботу щодо значення заготовлюваних продуктів та сировини. Оформлює приймальні квитанції або відомості в установленому порядку. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.