Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: державні стандарти і технічні умови на сільськогосподарські продукти та сировину, що приймаються; основні властивості, призначення, режими і правила зберігання; правила приймання, здавання, асортимент сільськогосподарських продуктів і сировини; стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду; правила оформлення документації на приймання і видавання; норми витрат і втрат під час зберігання; правила зважування, вимірювання, проведення замірів; складські ємності, тару; будову і принципи будови насосів, контрольно-вимірювальних приладів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину від постачальників (здавальників). Перевіряє кількість, об'єм, вагу, сортність, правильність і наявність маркування. Звіряє відповідність до стандартів, технічних умов, супровідних документів. Перевіряє органолептично якість сільськогосподарських продуктів і сировини, відбраковує дефектну, нестандартну. Проводить заміри, зважування, відбирає проби. Здає в торговельну мережу, на бази, склади, одержувачам. Транспортує (підвозить, підносить, відвозить, відносить вручну і на візках, зливає в процесі приймання і здавання) засипає, складає, штабелює в місцях подальшого зберігання і відправлення сільськогосподарські продукти і сировину. Веде процес навантаження, вивантаження, перекачування, зливання, наливання. Контролює за повнотою наповнення, призначенням тощо. У процесі зберігання підтримує необхідну температуру, вологість повітря, зачищає сільськогосподарські продукти і сировину. Передає зачистки для утилізації. Приймає, штабелює, складає тару (ящики, мішки, пляшки тощо), відправляє постачальникам. Складає приймально-здавальну документацію, веде звітність, облік у встановленому порядку. Складає акти на бій, брак, некондиційність, втрату ваги під час зберігання. Чистить, миє баки, ємності. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.