Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Виконавець робіт вишкобудування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності вишкомонтажних бригад, проектно-господарської діяльності вишкомонтажних бригад; проектно-кошторисну документацію на будівництво бурових; технічні умови та інструкції на виконання і приймання будівельно-монтажних робіт; норми і розцінки на роботи, які виконуються; чинні положення з оплати праці вишкомонтажних бригад; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; будівельні норми і правила; порядок організації і проведення геодезичних робіт; документи, які регулюють взаємовідносини підрядної організації із замовником; правила охорони праці, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою і господарською діяльністю вишкомонтажних бригад. Забезпечує виконання завдань із введення об'єктів у дію у встановлені терміни. Організовує проведення вишкомонтажних робіт відповідно до проектів, норм, правил, технічних умов, інструкцій, карт організації праці та інших нормативних документів. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виконання вишкомонтажних робіт. Здійснює заходи щодо підвищення рівня комплексної механізації робіт, упровадження великоблокового монтажу і нової техніки, організації праці, використання резервів збільшення продуктивності праці, зниження вартості робіт, економії матеріалів і фонду заробітної плати. Складає заявки на підйомно-транспортні засоби, інструменти, інвентар, засоби механізації, матеріали, здає їх старшому виконавцю робіт. Організовує складання і охорону матеріальних цінностей. Веде журнал виконання робіт і всю документацію з обліку робіт, що виконуються. Установлює бригадирам вишкомонтажних бригад виробничі завдання з виконання обсягу робіт і термінів здавання бурових установок буровим бригадам, контролює їх виконання, правильність застосування чинних норм часу (виробітку).