Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання фосфатидів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання фосфатидів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію очищення та сушіння фосфатидних концентратів; вимоги до якості фосфатидних концентратів (вміст вологи, олії, колір, смак та інші показники); будову, принцип дії та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес одержання фосфатидного концентрату. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за роботою устаткування й ходом технологічного процесу. Налагоджує технологічний режим процесів очищення й сушіння фосфатидних концентратів: регулює подавання гідратаційного осаду, температуру гріючої пари, залишковий тиск у сушильних апаратах, концентратів та температуру продукту. Контролює якість фосфатидного концентрату за результатами лабораторних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Відбирає проби. Веде технічну документацію та облік.