Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Друкар субтитрування III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи синхронно-паспортного столу і метромірів різних систем; будову і принципи роботи субтитрувального обладнання; технологічний процес виготовлення кліше субтитрів і субтитрування; принципи розмітки субтитрів на копіях; види кіноплівок та їх властивості; стан емульсійного шару; правила поводження з плівкою і техніку її склеювання; геометричні розміри субтитрів та кліше; умови розміщення субтитрів у кадрі; основи кінофототехніки і електротехніки; принципи використання паспортів під час субтитрування; рецептуру зволожувальних розчинів; причини виникнення браку і заходи до його запобігання; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи із складання технічного паспорту для субтитрування на різних субтитрувальних машинах. Вибірково перевіряє фільмокопії, призначені для субтитрування, за раніше складеними паспортами. Відновлює розмітки на копіях за наявності паспортів. Підбирає і перевіряє кліше перед субтитруванням. Готує зволожувальні розчини. Виконує роботи із зволоження фільмокопій і підготовлює фотошар копії до роботи. Виконує роботи з вдруковування субтитрів на субтитрувальній машині в чорно-білі і кольорові копії механічним методом за допомогою металевого кліше. Виготовлює пробні відбитки кліше для контролю. Підбирає і встановлює правильний режим субтитрування за пробним друкуванням у залежності від типу фільмокопії і стану емульсійного шару фільмокопій. Бере участь у поточних ремонтах обладнання.