Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Заготівник основи для мийних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила приготування розчинів, сплавів і витоплення жирів; види і властивості жирової сировини і допоміжних матеріалів; будову, принцип дії і правила експлуатації устаткування, що використовується; схему комунікацій заготівельного відділення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує розчини соди, солі, сплав каніфолі та інші речовини. Розраховує концентрації розчинів і співвідношення компонентів сплавів. Приймає і веде облік сировини, допоміжних матеріалів, завантажує їх у місткості. Вмикає, вимикає й обслуговує компресори, транспортуючі пристрої та інше устаткування заготівельного відділення. Контролює концентрацію розчину, склад сплавів, коригує їх концентрацію. Подає у вимірники варильного відділення підготовлені жири, сплави й розчини, суху сіль до котлів за допомогою транспортних засобів і вручну.