Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Водневик 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водневика 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання водню електролітичним методом; властивості та призначення водню і кисню; домішки і їх вплив на одержання водню і на процес гідрогенізації харчових і технічних жирів; будову і правила експлуатації основного та допоміжного устаткування; схему комунікацій і розміщення арматури; контрольно-вимірювальні та регулюючі прилади; межу вибуховості суміші водню з повітрям.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання водню електролітичним методом. Перевіряє готовність установки з виробництва водню до пуску, справність та герметичність апаратури й трубопроводів, дію засобів керування та автоматики. Продуває електролізери. Закачує електроліт в електролізер і запускає електролізну установку. Стежить за напругою і навантаженням електролізерів, температурним режимом процесу, положенням дзвона газгольдера, різницею тиску водню і кисню. Регулює залежно від результатів лабораторних аналізів і показань контрольно-вимірювальних приладів хід процесу одержання водню й роботу всього устаткування дільниці. Веде контроль за роботою автоматики та блокуючих пристроїв. Контролює якість виробленого водню за результатами лабораторних аналізів і подавання його в газгольдери. Виявляє та усуває недоліки у веденні процесу і в роботі устаткування. Запобігає можливості утворення вибухонебезпечної суміші в апаратурі та в комунікаціях. Контролює виконання правил безпечного ведення робіт і пожежної безпеки в приміщенні водневих установок. Веде технологічний журнал, облік одержаного водню.