Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво консервів
Інструкція для посади "Апаратник гомогенізації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип дії і режим роботи гомогенізаторів; технологію гомогенізації; технологічні інструкції; правила санітарної обробки устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес гомогенізації протертих фруктових та овочевих однокомпонентних продуктів у гомогенізаторах за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих соків з м'якоттю. Перевіряє робочий стан гомогенізатора, вмикає його і стежить за роботою, забезпечує рівномірне подавання в нього продуктів. Додержує встановленого технологічною інструкцією режиму роботи. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.