Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Гідрогенізаторник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогенізаторника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: порядок перевірки справності, пуску і зупинки устаткування автоклавного цеху; порядок і правила регулювання технологічного режиму, роботи устаткування і засобів автоматики; властивості каталізатора, водню і вимоги до них; методи контролю виробництва і визначення кількості каталізатора, що вводиться в автоклави.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідрогенізації жирів безперервним та періодичним методом. Перевіряє готовність автоклавного цеху до пуску; справність усього устаткування, герметичність усіх апаратів і трубопроводів. Визначає кількість каталізатора, що вводиться в автоклави залежно від його активності, виду жиру, який гідрогенізується, і кількості водню. Запускає та зупиняє устаткування автоклавного цеху. Встановлює та підтримує параметри технологічного процесу гідрогенізації. Регулює температуру плавлення кінцевого продукту шляхом зміни кількості каталізатора і водню, що подається в автоклави. Контролює за даними лабораторних аналізів і візуально якість жирів, що поступають на гідрогенізацію і готового саломасу. Здійснює контроль за своєчасним подаванням каталізатора і за роботою системи очищення циркуляційного водню. Координує роботу рафінаційного та гідрогенізаційного цехів. Контролює додержання правил безпечного ведення робіт. Веде встановлений облік і технічну документацію.