Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Жарівник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією жарівника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію приготування м'язги, методи визначення вологості м'язги; теплові режими приготування м'язги з насіння олійних культур; методи органолептичного визначення якості м'язги, фізико-хімічні процеси вологотеплового оброблення м'язги; правила регулювання, контролю теплового оброблення; правила налагоджування та регулювання обслуговуваного устаткування, схему комунікацій; якісні та кількісні показники режиму роботи технологічного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес вологотеплового оброблення м'язги в жаровнях різних систем і конструкцій. Веде розрахунок кількості м'язги, що подається в жаровню, кількості вологи на зволожування (тиску пари), виходу м'язги. Забезпечує рівномірне надходження м'язги в чани жаровень і регулює режими вологотеплового оброблення м'язги. Стежить за роботою перепускних клапанів, за аспірацією чанів жаровні, температурою м'язги, тиском пари, конденсаційною системою, висотою шару м'язги у чанах жаровні візуально та за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює режим технологічного процесу приготування м'язги та налагоджує роботу технологічного устаткування. Визначає органолептичним та хімічним методами готовність м'язги до пресування. Контролює структуру м'язги, що поступає на преси, якість олії, навантаження пресів попереднього та остаточного віджиму олії. Координує роботу шеретувально-віяльного та пресового відділень. Запускає і зупиняє основне та допоміжне устаткування, очищає установки магнітного захисту, стежить за механізмами транспортування.