Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, яке обслуговується; суть процесу на дільниці, яка обслуговується; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики; схему арматури і комунікацій; можливі неполадки в роботі приладів і автоматичних систем та способи їх усунення; вимоги технічних умов і державних стандартів до сировини та готового продукту; основи хімії, електротехніки та хімічної технології в межах роботи, яка виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес з дистанційного пульта керування в автоматизованих хімічних виробництвах. Веде складний багатофазний технологічний процес у суворих межах коливання температури; тиску, напруги; дозування та інших параметрів з дистанційного пульта керування устаткування. Контролює кількість і якість сировини та матеріалів, які завантажуються і витрачаються, вихід готового продукту та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Усуває неполадки в роботі устаткування і порушення технологічного процесу за сигнальними пристроями. У разі потреби переходить з дистанційного пульта керування процесом на ручне. Обслуговує контрольно-вимірювальні, реєструючі та регулюючі прилади і автоматичні пристрої, які установлені на пульті. Реєструє показання приладів у виробничому журналі.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу сушіння, прожарювання, дозрівання та охолодження фосфоритів у виробництві жовтого фосфору. Ведення технологічного процесу виробництва напівпродуктів (паранітробензолу, диізоціанатів тощо). Ведення технологічного процесу реґенерації капролактаму, осаджувальної ванни виробництва віскозного волокна, очищення відхідних розчинів; сушіння капронової смоли. Ведення технологічного процесу у виробництві хлору та каустичної соли, трилонахлорпарафінін, трихлоретилену, монохлороцтової кислоти, хлораміну, амінної солі 2, 4-Д, АГ-солі; адіпонітрилу, адіпонової кислоти, синтетичної соляної кислоти та сухого концентрованого хлористого водню (стрининг-процес), рідкого хлору. Ведення технологічного процесу відбору та очистки реакційного газу карбідних печей у виробництві карбіду кальцію. Приготування та очистка розсолу кухонної солі, випарювання розсолу кухонної солі з отриманням кристалічної солі. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу отримання прядильного розчину, підготування його до формування, формування, оброблення волокна, регенерація роданистого натрію у виробництві волокна "нітрон". Ведення безперервного технологічного процесу отримання нітрилу акрилової кислоти, ацетонціангідрину, метилу акрилової кислоти (окислення, ректифікації, синтезу тощо). Ведення безперервного технологічного процесу піролізу, газорозділення, полімеризації, отримання гранульованого поліетилену виробництві поліетилену високого тиску (до 2500 кгс/кв.см). Виділення вторинних жирних спиртів. Гідрогенізація первинних жирних спиртів. Дистиляція вторинних жирних спиртів. Окислення парафіну під час отримання синтетичних жирних кислот та синтетичних жирних спиртів. Омилення оксиду під час отримання синтетичних жирних кислот. Отримання динатрієвої солі моноалкілсульфоянтарної кислоти. Отримання метилових ефірів у виробництві первинних жирних спиртів. Розкладання мила у виробництві первинних жирних спиртів. Сульфатування жирних спиртів у виробництві синтетичних миючих засобів. Сульфування у виробництві вторинних жирних спиртів. Етерифікація первинних жирних спиртів.