Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та взаємодію вузлів об'єктів, що ремонтуються; технологічні процеси виконуваних робіт; правила виконання робіт; основи організації праці на робочих місцях; норми витрат матеріалів; порядок та правила виконання робіт не нижче 5 кваліфікаційного розряду, правила охорони праці; порядок обліку робіт, що виконуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує робітниками виробничого підрозділу. Виконує роботи відповідно до технологічного процесу. Забезпечує своєчасне виконання бригадою затвердженого плану робіт. Розставляє робітників бригад на об'єктах. Забезпечує робочі місця матеріалами, інструментами та деталями. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежних правил. Проводить інструктаж та навчання робітників бригад щодо застосування раціональних прийомів і методів роботи. Здійснює нагляд та контроль за якістю робіт, що виконуються. Приймає роботи та здає об'єкти майстру. Контролює витрати матеріалів. Веде облік обсягів виконаних робіт та оцінює їх якість. Утримує обладнання та інвентар у належному стані.

Спеціалізація
Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду.