Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Дояр 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дояра 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила доїння, годівлі, напування та утримання тварин; методи підвищення молочної продуктивності тварин; комплекс заходів, що забезпечують одержання чистого молока; ознаки збудження у тварин; раціони, норми годівлі та порядок згодовування кормів; потребу корів у протеїні, вітамінах та мінеральних речовинах; правила догляду за вим'ям та найчастіші його захворювання; ознаки бруцельозу, ящура та інших захворювань; ознаки тільності та наближення родів тварин; терміни і методи запускання тварин та підготовки їх до отелення, вижереблення, окоту; правила надання першої допомоги тваринам, що захворіли; знання про деякі лікарські й дезінфікуючі засоби та їх застосування; техніку штучного осіменіння та правила підготовки маток до нього; витрати, з яких складається собівартість молока, та шляхи їх зниження; правила первинної обробки молока; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить ручне доїння корів з продуктивністю понад 3,5 тис кг молока на рік. Здійснює ручне доїння кобил, овець та кіз. Масажує і підмиває вим'я та виконує інші операції, які впливають на швидкість і повність молоковіддачі та чистоту молока. Виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за вим'ям. Підготовляє та роздає корми. Чистить тварин, стійла та годівниці. Миє і чистить молочний посуд. Виконує заходи з поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності тварин, одержання молока високої якості та збільшення виходу телят. Виявляє тварин в охоті та підготовляє їх до штучного осіменіння або парування. Переводить глибокостільних корів та нетелей у визначені строки до родильного відділення. Допомагає ветеринарним працівникам вживати профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Лікує їх та проводить штучне осіменіння. Здійснює первинну обробку молока. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.