Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Готувач кормів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача кормів (тваринництво) 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила експлуатації машин та устаткування, виробничого інвентарю, інструментів, вимірювальних приладів, посуду, тари, правила користування та догляд за ними; правила приготування кормів; правила теплової обробки різних компонентів, послідовність їх завантаження; особливості підготовки кормів для різних видів та статево-вікових груп тварин; склад та поживність кормів; потребу тварин та птиці в поживних речовинах; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує корми за рецептами. Запарює, варить. Проводить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів у кормозапарниках, казанах та чанах. Подрібнює, розмелює, ріже, рубає грубі, соковиті корми, концентрати і корми тваринного походження на машинах з електричним або іншим приводом. Заготовляє з водойм корми тваринного та рослинного походження. Дезінфікує приміщення, устаткування, інвентар, тару. Одержує кормові відходи і відпускає готові корми фермам. Проводить облік одержання та витрачання кормів. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів за допомогою підіймальних пристроїв. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.