Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Садовод 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією садовода 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: агротехніку вирощування плодових садів; морфологічні та біологічні особливості плодових рослин; районовані сорти плодових культур; прогресивні методи технології виробництва, застосування мінеральних і органічних добрив; методи визначення потреби рослин в елементах живлення; систему заходів боротьби зі шкідниками та хворобами плодово-ягідних культур; календар робіт у саду; високопродуктивне використання машин та знарядь, найважливіші показники виробничого завдання; норми виробітку та діючі умови оплати праці; напрями підвищення продуктивності праці та якості продукції, що виготовляється; роль робітника у зниженні витрат матеріалів, енергії; основні поняття про собівартість продукції, прибуток та госпрозрахунок; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодові, декоративні і лісові культури. Оббризкує та обпилює отрутохімікатами та гербіцидами. Прищеплює, окулірує плодові, декоративні і субтропічні культури в розсадниках, а також у плодоносних садах. Обрізує крону молодих і плодоносних дерев. Заготовляє горіхи та інші плоди деревних і чагарникових порід з дерев висотою понад 5 м. Проводить роботи із введення і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та інтенсифікації садівництва. Організовує виконання заходів з підвищення урожайності садів, раціонального використання мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту. Упроваджує інтенсивні технології вирощування і збирання плодових культур. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Робота на сівалках, саджалках, розсадо- та лісосадильних машинах під час садіння сіянців, саджанців і живців. Робота шлангувальника під час забирання аміачної води, розчинів хімікатів та внесення їх у ґрунт під час оброблення насаджень. Обрізування крони молодих і плодоносних дерев. Прищеплювання та окулірування плодових культур у розсадниках і в плодоносних садах. Обприскування, обпилювання насаджень гербіцидами та отрутохімікатами.