Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Хмеляр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією хмеляра 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: агротехніку і технологію виконання робіт на живому тяглі, ручних робіт та робіт з обслуговування механізованих агрегатів для обробітку ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, виготовлення компостів; способи садіння і підсаджування хмелю, збирання врожаю та збереження хмільників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування хмелю. Володіє агротехнічними способами роботи на живому тяглі, ручних та механізованих робіт з обробітку ґрунту, садіння та догляду за насадженнями хмелю, боротьби із шкідниками, хворобами та бур'янами. Садить та підсаджує хміль. Виконує роботи зі збереження хмелю від приморозків. Рамує, збирає, пресує та пакує хміль вручну та гідропресами. Підвищує продуктивність праці та якість продукції, додержується вимог споживача до якості та державних стандартів стосовно хмелю. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Внесення мінеральних добрив туковою сівалкою. Розвезення гною по полю з розкиданням. Маркірування поля під садіння. Планування поля на ділянки плугом. Планування ділянки всередині плантації під садіння. Установлення шпалер. Садіння й підсаджування хмелю. Рамування (видалення зайвих пагонів) хмелю. Скидання підпор зі стеблами хмелю. Обривання та сортування хмелю. Пресування та пакування хмелю вручну. Пресування і пакування хмелю гідропресом. Навішування, прикріплення та натягування дроту і тяжів по стовпах шпалери. Ремонт шпалери.