Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Фермер 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжними сільськогосподарськими професіями 4 або 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинне аграрне законодавство; сучасну технологію виробництва сільськогосподарської продукції; основні принципи виконання механізованих, кінно-ручних та ручних робіт у виробництві сільськогосподарської продукції; будову і правила експлуатації тракторів, призначення та принципи роботи технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції; основи ринкової економіки; ціни та ціноутворення; попит на продукцію та вимоги споживачів до якості продукції; чинні державні стандарти, нормування та оплату праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві. Упроваджує передові технології виробництва сільськогосподарської продукції. Проводить роботу, спрямовану на зростання продуктивності господарства. Раціонально використовує землю, сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання. Додержується норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.