Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Хмеляр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією хмеляра 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сучасну агротехніку та технологію виробництва хмелю; знаряддя для виконання складних робіт із вирощування хмелю, їх регулювання, налагодження та усунення дефектів і несправностей; землеробство; методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів; систему добрив, збереження та підвищення родючості ґрунту; вимоги споживача до якості продукції; чинне земельне законодавство; основи ринкової економіки, оплати, нормування та організації праці; державні стандарти; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Високопродуктивно використовує машини, знаряддя та агрегати для виконання кінно-ручних та механізованих робіт із садіння та підсаджування хмелю саджанцями, внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та мінеральних добрив, захисту рослин від хвороб, шкідників та бур'янів. Проводить повітряне сушіння зібраних шишок хмелю. Володіє сучасною технологією та агротехнікою виробництва хмелю, шляхами і методами підвищення продуктивності праці, якості продукції. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Садіння і підсаджування хмелю саджанцями. Обробка гербіцидами та отрутохімікатами. Повітряне сушіння шишок хмелю. Обкурювання хмелю сірчаним ангідридом, який утворюється внаслідок спалювання сірки (сульфітації).