Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор лінії протравлювання насіння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії лінії; технологічний процес протравлювання насіння; схему налагодження основного і допоміжного технологічного устаткування; способи раціонального регулювання технологічних режимів; правила роботи з пестицидами; застосування контрольно-вимірювальних приладів; правила підналагодження машин лінії; способи виявлення і усунення несправностей у роботі окремих видів устаткування; вимоги до якості протравленого насіння; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес протравлювання насіння зернових, технічних, овочевих, баштанних, кормових і квіткових культур на автоматизованій (механізованій) лінії сухим, напівсухим або дисперсним способом. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів дотримання технологічних режимів і безперервної роботи машин і устаткування лінії. Регулює роботу (навантаження) лінії. Запобігає відхиленням від встановленого технологічного режиму і усуває причини їх виникнення. Налагоджує основне і допоміжне технологічне устаткування лінії. Готує устаткування для здавання в ремонт і приймає його з ремонту. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Протравлювання сухим, напівсухим або дисперсним способом насіння. Спостереження за приладами. Регулювання навантаження лінії. Забезпечення дотримання технологічних режимів і безперервної роботи машин і устаткування за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Налагодження основного і допоміжного технологічного устаткування. Здавання в ремонт і приймання з ремонту устаткування.