Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Плодоовочівник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи агротехніки і технології овочевих та плодово-ягідних культур, вирощуваних у даній зоні (висівання, садіння, догляд за посівами, насадженнями, збирання врожаю); терміни і техніку виконання робіт з вирощування плодово-ягідних культур та овочів у відкритому і захищеному ґрунті; техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; основні районовані сорти, їх господарську характеристику (урожайність, терміни дозрівання, стійкість проти хвороб тощо); види добрив, способи і терміни їх внесення в ґрунт; види хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, вирощуваних у даній зоні, способи боротьби з ними; види отрутохімікатів, і правила їх зберігання та використання; чинні стандарти на овочеву і плодово-ягідну продукцію; правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її перероблення; основи економічної ефективності вирощування культур; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує основні роботи з підготовки ґрунту до висівання й садіння сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади). Підготовляє і вносить у ґрунт органічні та мінеральні добрива. Виконує роботи з вапнування ґрунту: підготовляє й висіває чи садить овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур. Виконує всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби із хворобами та шкідниками, підготовки отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання врожаю, із перероблення овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними стандартами. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.