Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор лінії замочування насіння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принципи дії обслуговуваного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; способи усунення можливих несправностей у роботі устаткування; вимоги до технологічних режимів залежно від насіннєвого матеріалу; технологічну схему обслуговуваного устаткування лінії; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес замочування насіння (із завантаженням і вивантаженням) у розчинах, що містять мікроелементи. Просушує насіння після замочування шляхом вмикання повітропідігрівача. Регулює, контролює, підтримує заданий технологічний режим за допомогою устаткування і за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатів аналізів. Бере участь у ремонті обслуговуваного устаткування. Веде змінну і оперативну документацію. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.