Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Технік з племінної справи II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з племінної справи - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; основи технології племінного тваринництва; діючі форми зоотехнічного та племінного обліку, інструкції з бонітування худоби; ринкові ціни на племінних тварин; діючі умови оплати праці в тваринництві; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде облік племінної худоби, записує точні дані, що характеризують походження і продуктивність тварин, суворо додержуючись затверджених форм. Забезпечує збереження документації з племінної справи. Бере участь у проведенні бонітування сільськогосподарських тварин і реалізації племінного молодняка. Контролює своєчасне подання первинних документів з виробничо-зоотехнічного обліку. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.