Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач скотобази", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які визначають діяльність скотобази; технічні вимоги до утримання худоби; чинні державні стандарти і технічні умови на худобу; кондиції худоби; порядок вирішення спірних питань під час визначення вгодованості худоби; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі передзабійного утримання худоби; чинні положення з оплати праці і матеріального стимулювання; економіку й організацію виробництва; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю скотобази. Бере участь у розробленні планів закупівлі худоби від сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Забезпечує приймання і визначення вгодованості худоби згідно з вимогами стандартів. Додержується правил передзабійного утримання худоби, правильних і своєчасних розрахунків за худобу з господарствами. Вирішує спірні питання між здавальниками і приймальниками худоби. Розробляє і організовує виконання заходів щодо своєчасної та якісної підготовки матеріально-технічних засобів скотобази до приймання худоби від господарств. Забезпечує на базі необхідний рівень санітарії, гігієни і естетики праці, чітке ведення обліку і звітності. Організовує роботу зі створення необхідних санітарно-побутових умов працівникам скотобази і здавальникам худоби. Добирає і розставляє кадри. Проводить з ними виховну роботу. Керує працівниками скотобази. Забезпечує збереження власності скотобази. Контролює, додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.