Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Зоолаборант серпентарію 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і призначення кліткових і вольєрких систем серпентарію; правила визначення статі отруйних змій; правила і гігієну годівлі та поїння змій; санітарні вимоги до робочих місць; призначення, правила і способи проведення дезінфекції; правила і способи регулювання мікроклімату в серпентарії; біологічні особливості кожного виду змій; правила безпеки праці під час роботи зі зміями; методи надання першої допомоги постраждалим від укусів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розводить, вирощує і доглядає отруйних змій. Годує змій та згодовуваних тварин. Чистить клітки, вольєри. Змінює підстилку, прибирає змій, що здохли, і згодовуваних тварин, екскременти, линовища. Допомагає герпетологу відбирати отруту від отруйних змій. Висаджує змій з кліток, вольєрів, приносить їх до місця відбирання отрути і відносить назад. Вилучає пінцетом зуби, що вилиняли, оброблює пащу змії лікарськими препаратами, підводить електроди. Виймає з кліток напувалки, годівниці, ванночки та інший інвентар, промиває і дезінфікує його. Миє підлогу. Підтримує режими температури, освітлення, вологості і вентиляції в серпентарії. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.