Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Фахівець з бджільництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з бджільництва - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та бджільництва; технологію виробництва продуктів бджільництва; племінну справу, біологічні особливості бджолиних сімей, наукові основи годівлі та утримання бджіл; методи лікувально-профілактичних заходів на пасіці; стандарти та реалізаційні ціни на продукцію бджільництва; досягнення науки та передового досвіду роботи підприємств і організацій у галузі бджільництва; основи економіки, організації виробництва і праці; основи нормування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво бджільництвом у господарстві. Організовує розвиток бджільництва в господарстві на основі упровадження інтенсивних технологій, ефективного використання основних засобів виробництва, матеріальних ресурсів, прогресивної технології виробництва продуктів бджільництва, зниження собівартості, підвищення продуктивності та рентабельності. Упроваджує в господарстві новітні методи розведення, годівлі, утримання бджіл, племінної роботи. Розробляє річні та оперативні плани виробництва продукції бджільництва. Розраховує потребу в трудових ресурсах, матеріалах та сировині. Визначає господарську придатність бджолиних сімей. Бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо ефективного використання бджіл на запиленні ентомофільних культур. Узагальнює та впроваджує на пасіках новітні методи підготовки бджіл до медозбору. Розробляє та проводить профілактичні заходи щодо запобігання захворюванням бджіл та розплоду, проводить діагностику та лікування бджолиних сімей від різних видів хвороб, вживає заходів щодо запобігання отруєнням бджіл під час обробки рослин отрутохімікатами. Організовує проведення заходів з раціонального забезпечення пасіки кормами своєчасної підготовки бджіл до зимівлі та її організованого проведення забезпечує на пасіці дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки; технології переробки воскової сировини та вимог стандартів на бджолині сім'ї і продукцію бджільництва; визначає якість продукції, організовує своєчасне вивезення бджолиних сімей до масивів квітучих медоносів. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з механізації трудомістких процесів робіт на пасіці та оплати праці бджолярів. Веде облік та звітну документацію на пасіці. Проводить роботу з підвищення кваліфікації бджолярів. Контролює дотримання працівниками господарства виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.