Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Коняр 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією коняра 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи розведення та вирощування молодняка племінних коней; технологію утримання ялових, жеребних та кобил, що годують приплід; інструкцію та настанови з тренування коней; будову та правила користування тренувальною та транспортною збруєю і пневматичними пристроями для чищення тварин; правила формування табунів та косяків; правила ведення первинного та зоотехнічного обліку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з догляду за племінними кобилами, молодняком та тренованими кіньми на кінних заводах, державних стайнях, держплемстанціях, іподромах і племфермах, за жеребцями-плідниками на користувальних фермах. Годує, напуває, випасає, прогулює, чистить та купає тварин. Привчає молодняк до поїдання кормів, до недоуздка та збруї. Проводить групове тренування молодняка. Виводжує коней після закінчення тренування. Надає першу допомогу тваринам у разі захворювань та допомагає фахівцям бонітувати, таврувати, промірювати, лікувати та проводити профілактичні та інші заходи. Запрягає та сідлає рисистих та верхових коней. Переганяє та навантажує їх для перевезення. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.