Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Коняр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією коняра 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила годівлі; технологію утримання та розведення племінних жеребців; основи анатомії та фізіології; будову та експлуатацію механічних водил, пневматичних пристроїв для чищення коней, транспортної та тренувальної збруї; правила керування конем під сідлом та в екіпажі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з догляду за племінними жеребцямиплідниками. Годує, напуває, випасає, чистить. Проводить моціони під сідлом, в упряжі та на механічному водилі. Виявляє кобил в охоті за допомогою жеребцяпробника. Використовує жеребців на легкій роботі. Надає першу допомогу в разі захворювань жеребців-плідників і допомагає фахівцям бонітувати, таврувати, промірювати, лікувати, проводити профілактичні та інші заходи. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.