Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Коняр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги зоогігієни та ветеринарії; способи годівлі та напування коней; правила проведення профілактичних заходів із запобігання захворюванням тварин; правила виявлення ознак охоти у кобил та проведення парування; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з догляду за кіньми у нічний час. Годує та напуває коней. Надає першу допомогу кобилам під час жереблення. Здійснює профілактичні заходи із запобігання захворюванням коней. Додержується встановленого порядку на стайнях та конедворах у нічний час. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.