Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст прес-гранулятора 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес гранулювання кормових дріжджів, будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні властивості дріжджів; суть процесу гранулювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічний процес одержання гранул з сухих кормових дріжджів на прес-грануляторах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює завантаження дріжджів, їх якість та якість готових гранул відповідно до робочої інструкції. Регулює подавання гранул у силоси для зберігання за допомогою пневмотранспорту. Відбирає проби сировини та гранул для лабораторних аналізів. Обслуговує основне та допоміжне устаткування. Здійснює періодичну заміну формуючих матриць, їх очищення.