Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор вирощування дріжджів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть та параметри здійснення технологічного процесу вирощування дріжджів; склад та призначення живильного середовища; принцип роботи допоміжного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює окремі операції технологічного процесу вирощування дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Обслуговує допоміжне устаткування відділення вирощування дріжджів.