Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Каптажник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: властивості мінеральної води і способи визначення якості органолептичним методом; санітарні правила оброблення та утримання місткостей, технологію розливу мінеральних вод у пляшки; правила користування насосами; систему трубопроводів, розміщення регулювальної арматури і користування нею.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує заводські збірні місткості мінеральної та прісної води. Регулює подавання мінеральної води на розливні лінії, температуру і рівень води в місткостях, тиск у трубопроводах. Відбирає проби, перевіряє якість мінеральної води. Випускає залишки мінеральної води із місткостей. Миє, дезінфікує і обслуговує механізми. Стежить за роботою механізмів, які подають воду в системи трубопроводів. Забезпечує терміни та санітарні правила оброблення устаткування і приміщень.