Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник омилення 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника омилення 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; фізика-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; методику проведення контрольних аналізів; параметри технологічного режиму і правила його регулювання; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процесу омилення, контроль та координацію роботи відділення омилення. Керує технологічним процесом та реґулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень, керує регулювальними пристроями. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.