Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач води 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача води 1 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію приготування газованої води, вимоги державних стандартів до її якості, правила експлуатації устаткування, що обслуговує, контрольно-вимірювальних приладів та арматури.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє та готує газовану воду для виробництва фруктових та мінеральних вод. Фільтрує, охолоджує та насичує воду вуглекислотою. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів охолодження, тиск у сатураторах, повноту насичення вуглекислотою та рівномірне подавання газованої води на розливальні машини. Перевіряє справність фільтрів, холодильників, сатураторів, насосів та контрольно-вимірювальних приладів. Підкочує, установлює балони з вуглекислотою і приєднує сатуратори до газгольдерів або балонів. Обслуговує газгольдери, транспортує балони з вуглекислотою.