Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Сепараторник біомаси 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сепараторника біомаси 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему виробництва дріжджів; будову основного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, методи визначення якості сепарації і втрат дріжджів; правила запобігання та усунення відхилень від норм технологічного режиму; способи усунення дрібних дефектів у роботі устаткування; несправності, які потребують аварійної зупинки сепараторів та порядок такої зупинки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічний процес сепарації дріжджової суспензії на сепараторах різних систем: відокремлення дріжджів від бражки, промивання та згущення дріжджів до заданої концентрації. Регулює навантаження на сепаратори, обслуговує батареї сепараторів. Визначає якість промивання та згущення дріжджів. Проводить аналізи на втрати клітин у фугатах і визначення концентрації дріжджової суспензії (дріжджового молока). Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму сепарації, регулює параметри процесу. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Керує роботою сепараторника нижчої кваліфікації.