Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора приготування розчинів живильного середовища та солей 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим приготування живильних розчинів для різних стадій розмноження дріжджів; технологічні вимоги до якості сировини і хімікатів; будову та правила експлуатації кларифікаторів і допоміжного устаткування; властивості та методи застосування антибіотиків для обробки інфікованої меляси; методи відбору проб і виконання нескладних аналізів; інструкцію з ведення профілактичного ремонту устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічні процеси приготування розчинів живильного середовища та солей, механічного очищення розчинів на кларифікаторах із застосуванням густиноміру і pH-метру, пастеризації інфікованих меляс. Регулює навантаження на кларифікатори і режим їх роботи. Контролює параметри та регулює процеси. Стерилізує живильні середовища для розмноження чистої культури дріжджів. Обробляє інфіковані живильні середовища антибіотиками. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування. Контролює виконання робіт з миття, очищення та дезінфекції устаткування і трубопроводів. Відбирає проби і проводить нескладні аналізи, що передбачені робочою інструкцією. Веде записи в технологічних журналах.