Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Сепараторник біомаси 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес сепарації дріжджової суспензії; принцип роботи підйомно-транспортних пристроїв; правила дезінфекції та стерилізації устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; приготування дезінфікуючих розчинів; методику відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює окремі операції технологічного процесу сепарації дріжджової суспензії під керівництвом сепараторника вищої кваліфікації. Готує устаткування відділення сепарації до роботи: очищає, миє та дезінфікує устаткування й продуктові трубопроводи. Розбирає і складає сепаратори за допомогою спеціальних механізмів і підйомно-транспортних пристроїв. Обслуговує допоміжне устаткування відділення сепарації. Відбирає проби.