Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник мерсеризації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника мерсеризації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес мерсеризації целюлози, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози; схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи устаткування, яке використовується; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості целюлози, робочого лугу та лужної целюлози; вимоги до них; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; види браку під час мерсеризації целюлози, причини його виникнення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес мерсеризації целюлози в мерсеризаційних пресах, технологічний процес подрібнення лужної целюлози та переддозрівання подрібненої целюлози в трубах переддозрівання відповідно до робочої інструкції. Пускає, зупиняє апаратуру мерсеризації. Дозує робочий луг для мерсеризації целюлози, передає відпрацьований та віджатий луг на содову станцію. Контролює та реґулює візуально та за показаннями контрольно-вимірювальних приладів завантаження целюлози, надходження робочого лугу на мерсеризацію, віджимання лужної целюлози, подавання лугу на промивання сопла, стиснутого повітря на ущільнювачі та кількість обертів віджимних валів. Регулює температуру, час та ступінь подрібнення лужної целюлози в подрібнювачах, вологість та температуру процесу переддозрівання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Доставляє целюлозу зі складу кран-балкою згідно з сумішкою, ставить кіпи на рольганг і розкочує на працюючі установки. Штабелює целюлозу. Складає пакувальний папір в прес і вивозить на склад. Скручує дріт після розпаковки. Виявляє несправності у роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту.