Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Розливальник утфелю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника утфелю 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: схему технологічного процесу розливного відділення; будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості утфелів; правила регулювання технологічного процесу, ведення встановленого обліку продукції в розливному відділенні; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу дільниці розливу та обробки утфелю перед вибілюванням. Веде виробничий процес розливання, рульовки, додаткової кристалізації та охолодження утфелю згідно з технологічними інструкціями. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає відхиленню технологічного процесу від заданого режиму та встановлює причини відхилення. Бере участь у налагодженні устаткування та усуває несправності в його роботі.