Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення бурякового соку 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему очищення соків, сиропу та води; призначення процесу сульфітації; фізико-хімічні основи процесів очищення соків, сиропу та води; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, способи усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес обробки (очищення) сиропу, соку або води сірчистим газом в апаратах для сульфітації. Регулює надходження сірчистого газу до апарата сульфітації залежно від інтенсивності горіння сірки в печах. Стежить за рівнем води у збірнику після сульфітації та pH-сульфітованої води. Веде процес спалювання сірки в апаратах різних конструкцій. Очищає апарати від шламу, завантажує їх сіркою, розпалює сірку після очищення апарата.