Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник дефекосатурації бурякового соку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні режими, фізико-хімічні основи і сутність процесів дефекосатурації та сульфітації бурякового соку; фізико-хімічні властивості соку, що обробляється; технологічну схему бурякоцукрового виробництва; схему станції очищення соків; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; причини несправності устаткування, що обслуговується, способи їх усунення та запобігання; методику проведення лабораторних аналізів на дільниці дефекосатурації, слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес дефекації та сатурації дифузійного бурякового соку в апаратах безперервної дії на заводах продуктивністю до 2,5 тонн цукрових буряків, що переробляються за добу, за заданим технологічним режимом. Забезпечує рівномірне надходження дифузійного соку в апарати та повернення на передефекацію за даними лабораторії. Дозує вапно на дефекацію і на другу сатурацію. Регулює надходження соку та сатураційного газу до апаратів I і II сатурації. Стежить за нагріванням соку в підігрівниках. Контролює якість соку та сатураційного газу, що надходять до апаратів. Контролює та регулює процес дефекації та сатурації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Обслуговує основне та допоміжне устаткування та усуває несправності в його роботі. Контролює спускання осаду з апарата дефекосатурації. Проводить лабораторні аналізи.