Категорія - Фахівці |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Лаборант I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією лаборанта II категорії (хімічні та фізичні дослідження) - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні, керівні, а також довідкові матеріали за тематикою роботи; основи технології виробництва, технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції; методи проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень; чинні стандарти і технічні умови на технічну документацію, яка розробляється, порядок її оформлення; лабораторне обладнання, яке використовується в роботі, контрольно-вимірювальну апаратуру та правила експлуатації і налагодження; методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних та графічних робіт; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила експлуатації обчислювальної техніки; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила надання першої долікарської допомоги постраждалим під час нещасного випадку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує за затвердженими методиками лабораторні аналізи, випробування, виміри сировини, матеріалів та готової продукції, а також проводить аналізи невідомих речовин (технологічні осади, рідини тощо), які не затверджені методикою виконання вимірювань (МВВ), проводить відбір проб за схемами технологічного процесу діючого виробництва або дослідної установки. Контролює якість сировини, напівфабрикатів та продукції, яка випускається, матеріалів, продукції, яка передається із цеха в цех. Бере участь у збиранні та обробленні матеріалів під час досліджень відповідно до затвердженої програми роботи. Освоює сучасні методи контролю, стежить за робочим станом лабораторного обладнання і здійснює його налагодження. Готує обладнання (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку та просте регулювання згідно з інструкціями та іншою технічною документацією. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі і допоміжні операції, проводить спостереження, фіксує показання приладів, веде робочі журнали. Обробляє, систематизує та оформляє відповідно до методичних рекомендацій результати аналізів, випробувань, вимірів, що проводяться. Здійснює різні обчислювальні та графічні роботи, які пов'язані з дослідженнями та експериментами, що виконуються.