Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип дії, призначення та технологію виготовлення дослідних та унікальних взірців виробів; конструкцію, правила експлуатації та налагодження різного комплексного устаткування, яке застосовує під час випробування; елементи електроніки; методику випробувань та досліджень; повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії; конструкцію та принцип дії всіх складних електровимірювальних приладів; складання схеми перевірки електричних параметрів приладів; розрахунок похибки потенціометрів; технічні вимоги та Державні стандарти на зразки та матеріали, які випробовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричні, механічні та термічні випробування дослідних та унікальних взірців електричних машин, високовольтних апаратів, трансформаторів, конденсаторів та електро-вимірювальних приладів. Виконує комплексні випробування дослідних взірців електричних машин та перетворювачів стильно з апаратурою керування та автоматичного регулювання параметрів. Настроює та регулює теристорні схеми безщіткових систем збудження. Монтує особливо складні схеми випробування, пульти керування для випробування електричних машин та апаратів. Досліджує нові зразки електричних машин, апаратів та приладів, які потребують спеціального приймання, з регулюванням їх до заданих параметрів. Керує комплексом складного випробувального устаткування. Настроює та регулює телеапаратуру під час випробування роторів турбогенераторів на рознос. Усуває дефекти, які виявлено під час випробування. Виконує складні розрахунки, які пов'язані з проведенням випробувань та досліджень. Складає графіки, діаграми за матеріалами випробувань та досліджень. Оформляє протоколи результатів випробувань та досліджень взірців.

Приклади робіт
Вимикачі високовольтні напругою понад 35 кВ - випробування та дослідження. Вольтметри автоматичні цифрові, відсоткові мости - випробування та дослідження похибок. Головні зразки електричних машин та апаратів - типові випробування з їх доведенням та настроюванням на випробувальних стендах. Елементи логічні, напівпровідникова та електронна техніка - випробування схем. Котушки зразкові - випробування та дослідження похибок. Машини електричні змінного струму - готування схем для осцилографування перехідних процесів. Потенціометри лабораторні - контрольні випробування. Пристрій комплектний з тиристорними перетворювачами частоти - комплексні випробування. Схеми тиристорні безщіткових систем збудження - типові та періодичні випробування. Трансформатори силові п'ятого та шостого габаритів - поопераційні та приймально-здавальні випробування.