Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник осердь трансформаторів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії простих осердь однофазних та трифазних трансформаторів; правила підбирання пластин для шихтування пакетів; види та призначення ізоляції пластин і вплив якості ізоляції на роботу трансформатора; пристрої та інструмент, який застосовує для складання осердь; особливості поточного способу складання осердь.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає однофазні та трифазні осердя з простою схемою шихтування трансформаторів першого габариту з застосуванням складальних пристроїв та інструменту. Підбирає та укладає у визначеному порядку та послідовності листи в пакети. Пресує осердя з додержанням заданих кресленням розмірів.

Приклади робіт
Автотрансформатори побутові - шихтування осердь за вагою, правлення осердь та складання котушок з осердями. Дроселі реакторів - до третього габариту - складання. Підсилювачі магнітні - складання листів за шпонковим знаком. Реактори першого габариту - складання осердя.