Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Солодовник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією солодовника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію та технологічні режими виробництва солоду суміщеним способом в агрегаті більшої одиничної потужності; будову, конструктивні особливості та правила експлуатації устаткування, що обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний біохімічний процес замочування, вирощування та сушіння солоду суміщеним способом у агрегатах більшої одиничної потужності, оснащених контрольно-вимірювальними приладами та автоматикою. Приймає зерно в агрегат. Регулює вологу, температуру та тривалість замочування, вирощування та сушіння солоду за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Ворушить зерно з одночасним зрошуванням тонкорозпорошеною водою і продуває кондиційованим повітрям на всіх стадіях відповідно до технологічного режиму. Охолоджує в літній період та підігріває в зимовий період свіже холодне повітря, рециркулює відпрацьоване повітря. Регулює біологічні та ферментативні процеси вирощування солоду аерацією шару зерна кондиційованим повітрям. Регулює подавання повітря та сушильного агента в агрегат. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби. Виконує контрольні аналізи.