Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Термостатник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією термостатника 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи термостатів та правила їх експлуатації; правила поводження з приладами вищого класу; час старіння різних приладів та котушок; призначення, правила користування контрольно-вимірювальними приладами (терморегулятори, автопірометри, самописні прилади, термометри тощо) та їх основні несправності; вплив якості штучного старіння та термостабілізації (при заданому режимі та часі) на роботу приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес термостабілізації та штучного старіння приладів вищого класу, відповідальних котушок у термостатах з налагодженням на заданий режим. Стежить за роботою термостата та регулює заданий температурний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає час Перебування приладів та котушок у термостатах відповідно до інструкції на старіння. Перевіряє правильність показань приладів. Веде журнал реєстрації.