Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника струмообмежувальних реакторів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип роботи та особливості складання і намотування багатоамперних і багатопаралельних струмообмежувальних реакторів; схеми намотування здвоєних реакторів; методику розрахунку індуктивного опору обмоток; типи, марки алюмінієвих та мідних кабелів та їх електричні властивості; способи перевірки правильності намотування багатопаралельних струмообмежувальних реакторів; основи знань з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає та намотує струмообмежувальні реактори з кількістю паралельних гілок понад 6. Намотує здвоєні реактори з п'ятьма перехідними колонами та коловою транспозицією, а також багатоамперні та багатопаралельні здвоєні струмообмежувальні реактори зі складною схемою намотування. Розмічає та визначає розташування середніх контактів здвоєних струмообмежувальних реакторів відповідно до креслень. Установлює виводи обмоток за заданим кутом. Розраховує індуктивність струмообмежувальних реакторів та потребу кабелю для реакторів, які складає, залежно від кількості паралельних гілок та типу реакторів. Перевіряє опір ізоляції та визначає індуктивність у реакторах, які складає.