Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Регенераторник слюди 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії електричних печей; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; регулює температуру печі; технологічну інструкцію з випалення слюди з відходів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес регенерації слюди з відходів в електричних печах. Завантажує відходи слюди у піч. Регулює температуру за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та додержується встановленого режиму роботи печі. Контролює подачу електроенергії. Розвантажує випалену слюду з печі та затарює її.